• Tầm nhìn - sứ mệnh

  I - Sứ Mệnh

  Mang lại dịch vụ hoàn mỹ đến Quý Khách hàng.
  Duy trì và gia tăng tối đa giá trị đầu tư cho Chủ sở hữu.

  II - Tầm Nhìn
   
  Trở thành nhà cung cấp chất lượng sản phẩm Công nghiệp được Khách hàng an tâm và hài lòng nhất.

   III - Triết Lý Kinh Doanh
   
  Tạo ra giá trị gia tăng cho Khách hàng quan trọng hơn là chào giá rẻ.

  IV -  Mục Tiêu Hướng Tới

  Trở thành đối tác tin cậy và được ưu tiên lựa chọn qua các dịch vụ chuyên nghiệp nhất mà Ban lãnh đạo và toàn bộ nhân viên luôn nỗ lực thực hiện.

  Các tin liên quan