• Năng lực công ty

  1.      NGUỒN NHÂN LỰC
            - Tập thể cán bộ nhân viên Công ty luôn tận tâm, cống hiến hết mình vì mục đích chung của Công ty và lợi ích của Khách hàng.
           -  Đội ngũ Lãnh đạo của Matech Viet Nam là tập hợp các cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ khí, chế tạo máy
            - Nguồn nhân lực luôn sẵn có và được đào tạo qua thực tế về chuyên môn.
  2.     ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ
            - Tin học hóa các quy trình, hướng dẫn và lập kế hoạch làm việc;
            - Sử dụng các phần mềm quản lý chuyên dụng để tiết kiệm thời gian, tận dụng tối đa nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ cho Khách hàng
           - Trang thiết bị máy móc hiện đại được sử dụng trong Công nghiệp cơ khí - chế tạo máy
           - Giám sát công việc mọi lúc mọi nơi.

  Các tin liên quan