vn eng
  • May tu dong 1
  • BT Gap khuc
  • Line BT Thep
  • Dan con lan
  • Gia ke
  • Gia ke inox
May tu dong 1 BT Gap khuc Line BT Thep Dan con lan Gia ke Gia ke inox
TẦM QUAN TRỌNG CỦA BÀN THAO TÁC CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

TẦM QUAN TRỌNG CỦA BÀN THAO TÁC CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Với các công ty điện tử, Bàn thao tác công nghiệp là sản phẩm không thể thiếu trong công ty, dùng để công nhân thao tác làm việc trực tiếp trên bàn, giúp cho hoạt động sản xuất, kiểm tra sản phẩm được dễ dàng.

MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BÀN THAO TÁC CÔNG NGHIỆP

Bàn thao tác công nghiệp là một sản phẩm do Matech Việt Nam thiết kế và chế tạo theo yêu cầu của từng khách hàng khác nhau, với các thông số Dài x Rộng x Cao do khách hàng đưa ra.